EDITORIAL
BOKFÖRLAG


BARBARA KOBOS KAMINSKA

Dikten I evig oförglömlighet kan ses som en slående metafor för hela denna antologi som, liksom det mesta i Barbaras författarskap, är outtömlig, hur mycket man än läser och studerar raderna om och om igen.
Barbaras ord och bilder kan beskrivas som pärlor strödda på en osynlig tråd men som ger upphov till oändliga tolkningar och som illustrerar språkets och poesins oändlighet.
Element som alltid är närvarande i hennes verk, förgängligheten och minnena, är de enda platserna, enligt hennes tidigare och nya dikter, där man kan hitta tillbaka till sig själv.
Natten omfamnar det inre landskapet, vilket Barbara tillkännager redan från första början av sin riskfyllda och samtidigt framgångsrika resa.

_________________________________________________________


Wiersz W trwałości niezapomnienia można traktować jako wyrazistą metaforę całej antologii, która, jak większość twórczości Barbary, jest niewyczerpana, niezależnie od tego, jak dużo się czyta i analizuje jej wiersze.
Słowa i obrazy w jej poezji można określić jako perły nanizane na niewidzialną nić, dające nieograniczone możliwości interpretacji i ilustrujące nieskończoność języka i poezji.
W poezji Barbary występują dwa przewodnie motywy: przemijanie i wspomnienia, jedyne miejsca stale obecne w jej twórczości, gdzie według jej poprzednich i nowych wierszy, można odnaleźć samego siebie.
Noc owija wewnętrzny pejzaż, jaki Barbara zapowiedziała już na początku swojej ryzykownej a jednocześnie owocnej podróży.


Rubén Aguilera. Lund, maj 2024
Pedagog.Poet. Översättare. Född 1951 i Olszyna, Lubańska i Polen. Emigrerade till Sverige 1975. Bor i Lund. Barbara har skrivit sedan tonåren. Debuterade i bokform 2003 med den tvåspråkiga poesisamlingar Krople życia­/Livets droppar. Hon har givit ut ett antal poesiböcker. Genom åren har Barbaras dikter publicerats i flera antologier.
Barbara Kobos Kamińska urodziła się w Olszynie Lubańskiej w 1951 roku. W 1975 roku wyemigrowała do Szwecji. Mieszka w Lund. Pisze od młodości. Debiutowała w 2003 roku tomikiem poezji Krople życia­/Livets droppar. Wydała kilka tomików poezji. Ponadto jej wiersze opublikowane zostały w kilku antologiach.
Opublikowane książki
Publicerade böcker

2022
Światło nadziei
—Ett ljus av hop

2021
Gdzieś przecież jestem
—Jag finns ju någonstans

2020
Mój pejzaż w ciszy
—Mitt landskop i tystnaden

2017
Po drugiej stronie migawek życia
—På andra sidan om livets små händelser

2011
Skrawek Ziemi

2009
Ziemia przepełniona popiołami
—Landet överfyllt med aska.

2005
Oddech ziemi
—Jordens andning

2004
Czas idzie…czas biegnie
—Tiden går…tiden flyr…

2003
Krople życia
—Livets droppar

I evig oförglömlighet

Till min mor

Du ser alltjämt 
hennes glänsande hår,
samlat till en fläta,
handen som söker handens värme,
ögon som blickar tillitsfullt
i ett ansikte fyllt av rädslan hos ett barn,
då hon 
bortryckt med våld
och avklädd sin mänsklighet,
ensam gick
mot livets slut.
W trwałości niezapomnienia

Matce

Wciąż widzisz 
jej lśniące włosy
splecione w warkocz,
dłoń szukającą ciepła dłoni,
oczy w zaufaniu patrzące
z twarzy dziecięcego lęku,
gdy gwałtem rozłączona,
przemocą wyodziana
z człowieczeństwa,
samotnie zdażała po
zakończenie życia.

 

—1974
Barbaras poesiläsning