Revista de artes Visuales - Tidskrift för visuell konst
Nr. 45
Octubre/ Oktober 2003

Director invitado / Gästredaktör
Elías Adasme

Tema: Arte Postal - Mail Art
Elías Adasme


Presentation
Elías Adasme
Mail-Art in Latin America:
a gamble on utopia
Vittore Baroni
Funtastic United Nations:
For a creative de-globalization of cultures
Jorge Solis Arenazas
Från verbets alkemi till strukturen
som kritik och metaspråk
Gianni Simone
& Guido Vermeulen
Network conversations between 2 G’s
Clemente Padín
Mail Art inom ramen för globaliseringen
Silvio De Gracia
c/o Hotel DaDA
Globaliserings utopi
Klaus Groh
Mail art and the experimental poetry
Ryosuke Cohen
Mail Art - Brain Cell - Fractal
Hugo Pontes
Xerografi: mail Arts tillgång
i globaliseringen tid
Fredsön-Avtalet
César Reglero
Visuell poesi och definitionsleken
César Espinosa
Mail Art och visuell poesi i Mexico:
en (fortfarande) korromperande aktivitet
Asociación gallega de semiótica

Crítica de arte - Konstkritik
Hans T Sternudd

Tålamodsprov
Performance festival i Odense

Soraya Nakasuwan
Shadows: Exhibition of Kentaro Hiroki
Enrique Carpintero
Maximiliano Kosketi.
konstnären som inte fick bli
Silvia Ríos

46 år av konstnärligt skapande
Retrospektiv av Alberto Perez


Diseño de la tapa y contratapa
Elías Adasme
Design Omslag och bakomslag